Müşteri Deneyiminde önemi gittikçe artan Ses teknolojileri yazılımlarıdır.

  • Speech Analytics

  • ASR

  • Call Steering

  • TTS

  • STT