Seatech geliştirdiği deneyim çözümlerini SeaBox Ürün ailesi içerisinde yönetmektedir.

Ayrıca Deneyimi kusursuzlaştırmak için gerekli olan diğer yazılımları eko sistemindeki partnerleri ile sağlamakta ve tekbir çözüm olarak sunmaktadır.